Praca
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Oznakowanie BHP to istotna kwestia zabezpieczenia wszelkich budynków użyteczności publicznej i zakładów pracy. Rozmieszczenie znaków BHP jest wymagane przez prawo i jest szczególne ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w danym miejscu lub wykonujących pracę w obrębie danej organizacji. 

 

 

Jak stosować znaki pożarowe w miejscu pracy?

Stosowanie i rozmieszczenie znaków ochrony przeciwpożarowej reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Zgodnie z tymi wytycznymi znaki pożarowe powinny być umieszczone wszędzie tam, gdzie istnieją:

 • miejsca stanowiące strefy zagrożenia wybuchem,
 • pomieszczenia, gdzie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo,
 • miejsca znajdowania się urządzeń ppoż., elementów sterujących tymi urządzeniami, czy na przykład gaśnic,
 • drogi pożarowe,
 • drzwi przeciwpożarowe,
 • drogi i wyjścia ewakuacyjne,
 • drabiny ewakuacyjne, dźwigi dla straży pożarnej, miejsca zbiórki do ewakuacji,
 • miejsca znajdowania się kluczy ewakuacyjnych, czy na przykład pojemniki z maskami ucieczkowymi,
 • Miejsca znajdowania się kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz nasady pozwalającej na zasilanie instalacji wodociągowej ppoż.

Symbole bezpieczeństwa nie tylko wskazują określone zachowania, czy pozwalają na skuteczne wyeliminowanie niebezpiecznych czynności, ale przede wszystkim ostrzegają przed potencjalnymi zagrożeniami. Znaki BHP wskazują również drogi ewakuacyjne oraz umiejscowienie istotnych elementów bezpieczeństwa. 

Znaki BHP to szeroka kategoria znaków, które są stosowane na wszystkich przestrzeniach, gdzie może występować różnego rodzaju zagrożenie. Zwykle lokowane są wewnątrz i na zewnątrz budynków, wszędzie tam, gdzie mogą przebywać osoby wykonujące swoją pracę. Uzupełnieniem znaków przeciwpożarowych mogą być różnego rodzaju instrukcje, czy na przykład tablice wskazujące numery alarmowe służb ratunkowych. 

 

Znaki pożarowe

Są to białe lub czerwone piktogramy, na czerwonym lub odpowiednio białym tle, z białą obwódką. Możemy również spotkać się z dodatkowym opisem danego symbolu. Stosowanie znaków z opisem pozwala na dokładną interpretację danego symbolu, co może mieć istotny wpływ na reakcję w chwili zagrożenia. Wyróżniamy również znaki uzupełniające. Zwykle informują one o lokalizacji zbiornika wody, wskazują miejsce wyłącznika bezpieczeństwa, czy koca gaśniczego.

 

Sklep PPOŻ - Warszawa

Przepisy prawa nakładają obowiązek stosowania znaków bezpieczeństwa przeciwpożarowego wszędzie tam, gdzie może pojawić się ewentualnie zagrożenie pożaru oraz w pobliżu wszystkich instalacji gazowych czy elektrycznych. Dobre oznakowanie może nie tylko przyśpieszyć, ale też usprawnić całą akcję ratunkową. Trzeba podkreślić, że różnego rodzaju znaki to najbardziej uniwersalny i prosty sposób dla przekazania w sposób skuteczny informacji osobom przebywającym na danym terenie. W asortymencie sklepów możemy znaleźć znaki bhp różnego rodzaju, w tym między innymi znaki przeciwpożarowe, zakazu, nakazu, informacyjne i ostrzegawcze. Dobry sklep PPOŻ Warszawa oferuje to wszystko w jednym miejscu!

 

Zastosowanie kurtyn paskowych w magazynach i halach przemysłowych